Pastoraat

Het hart van de gemeente, omzien naar elkaar, wordt in de taakstelling besproken en uitgewerkt in de werkgroep pastoraat. In alle wijken van gemeente De Achthoek vormen predikanten en coördinatoren en contactpersonen een pastoraal netwerk. Pastorale zorg is bedoeld voor wie dat nodig heeft, vanzelfsprekend kunt u de predikant en de anderen daarvoor benaderen.

Samenstelling van de werkgroep Pasoraat

Hieronder zijn de leden van deze werkgroep weergegeven.


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof