(Periodieke) giften, legaten, notarieel

De kerkgenootschappen die deelnemen aan Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Giften aan goede doelen of ANBI’s – dus ook uw bijdrage aan Kerkbalans en het bedrag van aangeschafte collectebonnen – zijn (deels) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar geeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Als u in een overeenkomst vastlegt dat u tenminste 5 jaar een vast bedrag aan de kerk wilt schenken, is uw gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Informatie hierover kunt u krijgen bij de administrateur kerkelijke bijdragen.

Het RSIN/ fiscaal nummer van De Achthoek is 800867002.

Heeft u vragen over periodiek geven? Klik hier en stuur een mail naar bijdragen@de8hoek.nl of vul onderstaand formulier in en we nemen contact op.


    De missie van De Achthoek

    ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

    Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

    Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

    Verdiepen en vieren van ons geloof