Praisediensten


Een praisedienst is een dienst voor jong en oud, waarin gekozen wordt voor eigentijdse liederen onder muzikale begeleiding van diverse instrumenten, een band of koor. Voor iedere dienst wordt gezocht naar een thema. Deze thema’s worden gezocht en uitgewerkt door de commissie in samenwerking met betreffende predikant / spreker, waardoor elke dienst zijn eigen ‘karakter’ heeft. 

Iedereen is altijd van harte welkom!

Daphne Stoffelsen en Annelies Dorrestijn


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof