De predikanten van De Achthoek

Aan de gemeente zijn twee predikanten verbonden: ds. Jaques Helder (m.i.v. 26-2-2017) en ds. Gerard Wolfert (m.i.v. 2-7-2017).

Ds. Wolfert stelt zich voor ...

Mijn naam is Gerard Wolfert, getrouwd met Susanna en we zijn de trotse ouders van Pieter-Bouke en Niels. Sinds 2 juli 2017 ben ik één van de twee predikanten van de Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’. Ik ben opgegroeid in het dorpje Stellendam op het mooie Goeree-Overflakkee. Na een bachelor theologie aan de Universiteit Utrecht volgde ik mijn master tot ‘Gemeentepredikant’ aan de Protestantse Theologie Universiteit in Amsterdam.

Als predikant....

Als predikant sta ik altijd open voor een gesprek over zingevings- of levensvragen. Als u behoefte heeft aan een gesprek neemt u dan gerust contact met mij op via e-mail of telefoon. Ik ben als predikant verbonden aan ‘De Achthoek’, maar predikant ben je uiteindelijk binnen de grotere gemeenschap waarin je je begeeft. Dus ook als u niet of niet zo vaak naar de kerk gaat mag u gerust contact met mij zoeken.

Interesses

Ik ben geïnteresseerd in hoe de kerk en geloofsgemeenschappen zich de komende jaren gaan ontwikkelen, ik sta thuis graag in de keuken en heb een passie voor muziek. Ik speel zelf trompet en piano en heb een vrij brede muzieksmaak van dixie, bebop, electroswing, Franse chansons, Beethoven en Bach tot de muziek van Taizé. Zo af en toe komt het er ook nog eens van dat ik zelf eens een gedicht schrijf of een lied vertaal/hertaal.


Ds. Gerard Wolfert: 'Je bent met elkaar één familie'

Wat mij erg aansprak in het profiel van 'De Achthoek' was de ruimte voor diversiteit.


Het is een protestantse gemeente, van vrijzinnig tot confessioneel en alles daar tussenin. Ook zijn er verschillende smaken wat liederenkeuze betreft. Dat zorgt binnen kerken wel eens voor moeilijkheden of conflicten, maar het is juist mooi om als kerk de waarde daarvan te leren zien. De Achthoek wil een open gemeenschap zijn, waarin verschillende manieren van geloven de ruimte krijgen. Het is de rol van de predikant om mensen daarin te begeleiden, want je bent met elkaar één familie. Je kijkt uiteindelijk naar dat wat bindt. Ik zou me graag willen inzetten voor die diversiteit binnen De Achthoek, want ik kan genieten van de veelkleurigheid die je bijvoorbeeld ziet in kerkdiensten. Je hebt af te toe bijzondere diensten, bijvoorbeeld een praise- of een Taizédienst, waar je specifiek aandacht geeft aan één vorm. Maar juist in de gewone diensten kun je liederen uit verschillende tradities een plek geven. Ik vind het mooi om uit verschillende bronnen te putten.
In het voorgaan in de kerkdienst hoop ik aan verschillende mensen iets mee te geven, zodat ze met een boodschap naar huis gaan waarmee ze wat kunnen. Ik vind dat de woorden die mensen op zondag horen hen moeten inspireren om ze daarna om te zetten in daden."

Ds. Helder stelt zich voor ...

Mijn roepnaam is Jacques, mijn doopnamen zijn Jakob Pieter, ik ben vernoemd naar twee van mijn ooms. Ik werd geboren in Drenthe en groeide op in Hoogeveen. In Kampen studeerde ik theologie aan de universiteit. Tijdens mijn opleiding kreeg ik werk in verschillende organisaties voor de begeleiding van jongeren, onder meer bij YouthforChrist. Ik gaf begeleiding en training aan teams in het kader van jongerenevangelisatie, gaf muzikale ondersteuning bij samenkomsten en deed geestelijk opbouwwerk.

Als predikant....

Ik ben theologie gaan studeren om meer van God te weten te komen, niet in de eerste plaats om predikant te worden. Voor mij was theologie was een goede opstap. Het ging mij om het gesprek met anderen over God: wat roept geloof in God bij mij en anderen op. Ik ben afgestudeerd op het onderwerp 'gemeenteopbouw." Steeds minder mensen participeren momenteel binnen een kerkelijke gemeente. Maar wat ik heb gezien, is dat het geloof voor de mensen die gebleven zijn en aanhaken, veel belangrijker is geworden. Vroeger kon je nog meegaan met de traditie en werd je meegenomen door anderen. We leven tegenwoordig in een wereld waar iedereen voor zichzelf maar moet bepalen wat je gelooft of wie je bent. Volgens mij is het goed dat we weer leren zeggen 'ik geloof'. Dat wil zeggen, het gezamenlijke geloof van de kerk vraagt vandaag om persoonlijk bevestigd te worden.

Opdracht in Scherpenzeel

Meerkerk werd mijn eerste standplaats als predikant, een periode (1990-2002) waarin ik trouwde met Trudy en wij de ouders werden van dochter. Tevens een tijd waarin een nieuwe kerk gebouwd werd, met een nieuw orgel; en een tijd waarin ik een gemeente opbouwplan heb uitgewerkt. In de regio begeleidde ik de teams van de Alpha-cursus. Arapoti werd mijn volgende missie en gemeente om te dienen, een boeren gemeenschap in de staat Paraná in Brazilië. Vanaf 2008 werkte ik in Nijkerkerveen, waar ik als doel kreeg de gemeente zelfstandiger te maken en sterk te maken voor de toekomst. Nu zie ik geloofsopbouw als mijn bijdrage en opdracht voor Scherpenzeel, om het geloof “te verdiepen en te vieren”, met aandacht voor Gods Geest en voor heel de mens.


Ds. Jacques Helder: ´Als je wat zaait, zal er iets gaan groeien'

In 'De Achthoek' zie ik de aandacht voor elkaar en voor de medemens als een positief punt. ,,Ik ben ervan onder de indruk dat het jaarprogramma voor driekwart bestaat uit diaconale zaken. Bewogenheid voor de medemens en actief zijn in de maatschappij is natuurlijk prachtig", zegt hij. ,,Ik wil mij ervoor inzetten dat mensen ook geestelijk gevoed worden. Mensen laten ontdekken dat we bronnen kunnen aanboren. Dat betekent praktisch dat mensen zin krijgen in de kerk, bijvoorbeeld met iemand willen bidden of willen participeren in een kring. Ik droom ervan dat de kerk op die manier een levende gemeenschap is."


Ik ben erg aangesproken door het missie-statement van 'De Achthoek', waar onder andere in staat dat ze een 'missionaire, levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap' wil zijn en waar 'we ons geloof willen verdiepen en vieren'. Dat is ook mijn missie: dat er verdieping komt en we meer vrucht gaan dragen. Ik ben niet zozeer een leraar die mensen de les leert, ik ben meer iemand die mensen in het geloof met zorg wil begeleiden. Een goede term zou ´pastoraal onderwijzend´ kunnen zijn", zegt Helder.

INLOGGEN