Met een beperkt aantal mensen weer kerkdiensten bijwonen

Van velen kregen we de afgelopen periode de vraag: kunnen we alweer met een beperkt aantal mensen een kerkdienst bijwonen, want we missen het zo?

Al wikkend en wegend hebben we als het ‘Achthoek corona team’, namens de kerkenraad, besloten om de eerste stappen weer te zetten om weer diensten bij te wonnen. We hanteren hierbij uiteraard de regels van de overheid en het advies van de PKN organisatie. Dat betekent maximaal 30 mensen in de kerkzaal, excl. de voorganger, ambtsdragers en kosters. Helaas kan er nog niet worden gezongen, uitgezonderd maximaal 4 professionele zangers op het podium.

Vanaf wanneer:

29 maart, de eerste vesperdienst, is weer de eerstvolgende mogelijkheid waarvoor u zich kunt aanmelden op de gebruikelijke wijze om aanwezig te zijn bij de dienst in de Achthoek. Dus ook op eerste Paasdag is de Achthoek weer beperkt open. Er zullen dan twee diensten worden gehouden, te weten om 9.00 uur en 11.00 uur.

Namens de Kerken, Sjoerd de Vries

Diensten in April

Live een dienst meekijken of een dienst terugkijken blijft ook nog mogelijk.


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof

INLOGGEN