=== Aanmelden voor diensten is niet meer nodig. U kunt gewoon naar de kerk komen. ===

Hieronder staat een mededeling van het ‘Achthoek Corona Team’ met daarin een aantal richtlijnen voor het bijwonen van de diensten.

Corona-Update....Geef elkaar de ruimte!

Dit is een uitspraak die voorkomt bij de adviezen van de PKN m.b.t hoe om te gaan met de nieuwe versoepeling van de corona regels. Dit is zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld. Er zijn inmiddels vele meningen over als het gaat om de risico’s van besmetting, wie wel of niet toegang heeft tot publieke ruimtes enzovoort. Laten wij elkaar de ruimte geven over de interpretatie van de versoepeling van de maatregelen, ook als het onze kerk betreft.

Hoe nu verder met de corona maatregelen rondom en in de eredienst?

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de Kerkenraad aan begin van de pandemie een zogenaamde ‘Achthoek Corona Team (ACT)’ ingezet. De opdracht luide:

Het op verantwoorde wijze gebruik maken van onze kerk, rekening houdend met de overheidsmaatregelen, adviezen van de PKN en de behoefte van onze gemeenteleden.

Voor het ACT is het een uitdagende klus om met de versoepeling te komen met nieuwe ‘corona regels’. Want we willen graag een gastvrije gemeente zijn waar iedereen welkom is. Vanuit de PKN wordt gevraagd om een protocol, waarvan u hieronder de belangrijkste punten vindt die voor u van belang zijn vanaf 2 oktober. Voor de goede orde: er wordt bij binnenkomst in de kerk niet aan u gevraagd of u gevaccineerd of getest bent. Deze verantwoordelijkheid laten we aan u over.

Op weg naar een volledige openstelling van onze kerk is het volgende besloten m.b.t. de erediensten.

 • De reservering voor een plaats vervalt. U kunt gewoon naar de kerk komen.
 • Bij binnenkomst handen desinfecteren.
 • Jassen mee de kerkzaal in. Dus de kapstokken worden niet gebruikt.
 • Binnenkomst is via de Doorslag, uitgang via de deuren aan de Molenweg.
 • Het aantal beschikbare plaatsen wordt verhoogd naar 50 % van de capaciteit van de kerkzaal. Graag alleen plaats nemen op de daarvoor bestemde banken/plaatsen.
 • Voor mensen die om wat voor reden dan ook, graag de 1,5 meter willen hanteren, worden er in de kerk 4 banken gereserveerd tot 9.45 uur. Mochten de banken dan niet gevuld zijn, dan worden deze weer vrij gegeven voor de andere bezoekers. LET OP: het dus van belang dat wanneer u de 1,5 m afstand wenst, u verzocht wordt voor 9.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.
 • Koffiedrinken kan weer. U wordt verzocht zich te verspreiden over de ontmoetingsruimte en de zalen beneden, en plaats te nemen bij een tafel. Dus graag zo min mogelijk rondlopen.
 • Kinderen voor de kindernevendienst worden voorafgaand aan de dienst opgevangen. Zij komen niet in de dienst.
 • Van kracht blijft: indien u of mensen in uw omgeving corona gerelateerde klachten hebben, dan verzoeken wij u niet de kerk te bezoeken.
 • Tenslotte

  Wij hopen op uw begrip voor bovenstaande tussenoplossing, op weg naar het weer volledig openstellen van onze kerk. Het ACT zal waar nodig de maatregelen aanpassen.

  Namens het ‘Achthoek Corona Team’

  Sjoerd de Vries

  ===Aanmelden voor diensten is niet meer nodig.===

  De missie van De Achthoek

  ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof

  INLOGGEN