parallax background

Stille Week

 

Van Palmzondag tot Stille Zaterdag is de zogenaamde Stille Week. Het is de week voor Pasen, de laatste zeven dagen voor de veertigdagentijd. Deze dagen zetten ons op een indringende wijze stil bij de weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de laatste week die Christus doorbracht in Jeruzalem."

Tijdens de Stille Week staat De Achthoek in het teken van bezinning en reflectie op het lijden en sterven van Jezus Christus.

Palmzondag
De Stille Week begint met Palmzondag. Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen en de laatste zondag in de Veertigdagentijd (de vastentijd). Op Palmzondag vieren we de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Jezus reed op een ezel de stad in en de mensen wuifden hem juichend toe met palmtakken. De kinderen maken op deze zondag de Palmpasenstokken, die aan het eind van de dienst door de kinderen onder begeleiding van een bijpassend lied de kerk worden binnengebracht.

Vespers
Voorafgaand aan Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn er op de maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week iedere avond Vespers. Dit zijn bijzondere diensten van bezinning en overdenking die geleid en muzikaal begeleid worden door gemeenteleden. De vespers beginnen om 19.30 uur en duren een klein halfuurtje. Met elkaar bezinnen we ons met een verhaal, een gedicht en muziek. Even hoeft en moet er niets en kunnen we ondanks de hectiek van deze wereld op adem komen.

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Samen herdenken we, en staan we stil bij, het laatste avondmaal dat Jezus in Jeruzalem met zijn leerlingen heeft gebruikt.

Goede Vrijdag
Op de vrijdag voor Pasen herdenken we de kruisiging en de dood van Jezus. De dienst staat in het teken van stilte. De muziek staat in het teken van het lijden van Christus. De dag heet Goede Vrijdag, omdat wij geloven dat Jezus is gestorven om de mens van zijn zonden te verlossen. Het lijden van Christus was niet zinloos, maar is voor ons van grote betekenis. Aan het einde van de dienst wordt de paaskaars gedoofd.

Stille Zaterdag
Deze dag staat in het teken van bezinning. Jezus is in het graf gelegd. Drie jaar lang hebben de discipelen met hem opgetrokken. Waarom moest hun vriend voor het leven hen verlaten? Ook in onze tijd kennen we soortgelijke vraagtekens. Waarom wint het kwaad zo vaak? Wat is er mis met deze wereld? Stille Zaterdag is een uitgelezen dag om daar bij stil te staan. Stille Zaterdag gebruiken we als de dag om na te denken over de vele waaroms in ons leven. In onze kerk wordt een Paaswake gehouden die begint om 22.00 uur. Tijdens de wake is het aansteken van de nieuwe paaskaars erg belangrijk. Dit ritueel beeldt uit dat Jezus, het 'Licht van de wereld', weer tot leven is gewekt.

Paaszondag
De dag na de Stille Week is het Pasen. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood, nadat hij gekruisigd en begraven is. Het feest van de opstanding vieren we met een extra feestelijke Paasdienst waarin veel wordt gezongen.

Passionkruis een bijzondere Paaswake in De Achthoek
In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten en paaswakes worden gehouden. De Achthoek in Scherpenzeel doet hier ook weer aan mee. Iedereen is welkom om erbij te zijn. Dit jaar is het thema van The Passion: Uit Liefde voor jou! Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is.

Op Witte Donderdag wordt er tussen 16.00 en 18.00 uur in het kader van dit thema soep uitgedeeld bij de Jumbo aan de Marktstraat. Zomaar, uit Liefde voor jou!

Op Goede Vrijdag is er een bijzondere dienst in de Achthoek om 19.30 uur en wordt er ook een paaswake rond een replica van het Passionkruis gehouden. Deze paaswake is een laagdrempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Je kunt er een kaarsje branden en een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft. Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stil te worden. De paaswake wordt gehouden tussen 16.00 en 21.00 uur. Er is koffie en thee, en er zijn mensen om mee in gesprek te gaan. De paaswake is voor iedereen gratis toegankelijk.

Werkgroep Eredienst


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof