Taakverdeling Diaconie

De taakverdeling binnen de Diaconie is hieronder weergegeven.

Twee van de leden van de Diaconie hebben zitting in de kerkenraad. (*)

Roel-Peter Bakker

Voorzitter

06-53635934


 • Voorzitter
 • Lid werkgroep vluchtelingenwerk 
 • Contactpersoon wijk 3 en 6
 • Afhandelen collectes bank en vermelden collecteopbrengsten 
 • Contactpersoon IDH Schuldhulp
 • Contactpersoon Breed Overleg met de burgerlijke gemeente en Beraadgroep
 • Paasactie 2e contactpersoon
 • Dankdagattenties/boeketten samen met Litha Kaljee
 • Irma de Leeuw *

  Vice Voorzitter

  033-2771436


 • Vice Voorzitter
 • Lid Moderamen en Kerkenraad 
 • Avondmaalsdiensten Huis in de Wei
 • Contactpersoon wijk 4 en wijk 5 
 • Aanspreekpunt Samen met Kerst
 • Litha Kaljee *

  ZWO-diaken

  06-30333840


 • ZWO-diaken
 • Lid Kerkenraad 
 • Paasactie: bloemengroet 
 • Hulp en vervoersdienst
 • Contactpersoon wijk 1 en 2 
 • Dankdagattenties/boeketten samen met Roel-Peter Bakker
 • Bijbelse dagboekjes 80+ kerst bestellen
 • Anton Krijkamp

  Penningmeester

  06-23466420


 • Penningmeester
 • Contactpersoon naar administrateur
 • Bijhouden kast 6
 • Reserve notulist 
 • Collectant 1
 • Werkgroep corona
 • Contactpersoon Contactgroep 65+ 
 • Paaskaars bestellen
 • Contactpersoon Verjaardagen gehandicapten
 • Contactpersoon felicitatiedienst
 • Contactpersoon kerstpakketten en vakantiegeld
 • Vacature

  Secretariaat


 • Secretariaat
 • Notulen, actie + afsprakenlijst 
 • Jaaragenda, taakverdeling, werkboek (i.s.m. voorzitter) 
 • Hulp en vervoersdienst 2e contactpersoon 
 • Contactpersoon website diaconie
 • Contactpersoon collecterooster en collecteerrooster
 • Contactpersoon naar de kosters 
 • Magda van Velden

  Administrateur

  033-2771033


 • Financiële administratie 
 • Collectebestemmingen
 • Kopij collectebestemmingen naar Zondagsbrief/Achterban

 • De missie van De Achthoek

  ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof