Taakverdeling Diaconie

De taken van de Diaconie zijn als volgt verdeeld:

Jacob van Vliet

Voorzitter

033-2772905


 • Voorzitter / Contacten naar buiten / Breed overleg gemeente
 • Lid van het moderamen
 • Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening
 • Beraadsgroep thuiszorg + info mantelzorg
 • Contactgroep 65+
 • Contactpersoon Philadelphia diensten en kosters
 • Verjaardagen bijzondere jeugd
 • Contactpersoon felicitatiedienst
 • Contactpersoon kerstpakketten en vakantiegeld
 • Renate Lagerweij

  Secretariaat

  0318 - 574726


 • Secretariaat
 • Notulen incl actielijst en besluitenlijst
 • Werkboek bijwerken
 • Aktueel houden jaaragenda, taakverdeling
 • Hulp- en vervoersdienst 2e Contactpersoon
 • Contactpersoon wijk 4 en 5
 • Roel-Peter Bakker

  Penningmeester

  033 - 2771793


 • Penningmeester
 • Contactpersoon naar administrateur
 • 2e Voorzitter
 • Paasactie 2e Contactpersoon
 • Lid werkgroep vluchtelingenwerk
 • Contactpersoon wijk 3
 • Afhandelen collectes bij de bank
 • Vermelden collecte-opbrengsten in de Achterban
 • Johan Dorrestijn

  Lid

  0318-573815


 • Website diaconie bijhouden
 • Diaconale wegwijzer up-to-date houden
 • Collecterooster (bestemmingen) en collecteerrooster
 • Avondmaalsdiensten "Huis in de Wei"
 • Contactpersoon wijk 2 en wijk 6
 • Paaskaars
 • Kerst- en Paasgroet
 • Aanspreekpunt "Samen aan Tafel"
 • Reserve notulist
 • Litha Kaljee

  ZWO-diaken

  06-30333840


 • ZWO-diaken
 • Paasactie 1e Contactpersoon
 • Hulp en vervoersdienst: 1e Contactpersoon
 • Reserve moderamen
 • Contactpersoon wijk 1
 • Dankdagattenties
 • Magda van Velden

  Administrateur

  033-2771033


 • Financiele administratie
 • Collectebestemmingen
 • kopij collectebestemmingen naar Zondagsbrief/Achterban
 • Bert Lagerweij

  Contactpersoon

  033-2770580


 • Kerkradio
 • Matthijs Wiggeman

  Contactpersoon

  033-2774511


 • Cassetterecorder

 • De missie van De Achthoek

  ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof

  INLOGGEN