Toerusting najaar 2021

In dit boekje vindt u het toerustingsprogramma van de Achthoek voor het najaar van 2021.

THEMA: ‘Het Koninkrijk van God’

Waar ontdekt u dit Koninkrijk in? De sprekers willen er een glimp van laten oplichten.

U bent van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen! Gasten zijn welkom, nodigt u ze zelf uit in uw straat of in uw kring?

In de Zondagsbrief en de Achterban zullen de verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht worden als het zover is. Er liggen extra activiteitenboekjes in de hal van de Doorslag. Hieronder kunt u het activiteitenboekje downloaden

Wij zien uit naar een inspirerend seizoen van toerusting en ontmoeting!

Alle activiteiten vinden in de bovenzaal van de kerk plaats. Opgave s.v.p. minimaal drie dagen van te voren via het opgave formulier hieronder of via email: toerusting@de8hoek.nl

Met vriendelijke groet,

Trudy Helder

Coördinator Toerusting

Activiteiten najaar 2021

Thema: Verlangen naar het goede leven

Contactpersonen: Trudy Helder en Marjan Slappendel

Thema: Verlangen naar het goede leven

Datum: woensdagmorgen 15 september

Tijdstip: 9.45 uur koffie – 10.00 uur start tot 12.00 uur

Toerusting najaar 2021

In dit boekje vindt u het toerustingsprogramma van de Achthoek voor het najaar van 2021.

THEMA: ‘Het Koninkrijk van God’

Waar ontdekt u dit Koninkrijk in? De sprekers willen er een glimp van laten oplichten.

U bent van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen! Gasten zijn welkom, nodigt u ze zelf uit in uw straat of in uw kring?

In de Zondagsbrief en de Achterban zullen de verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht worden als het zover is. Er liggen extra activiteitenboekjes in de hal van de Doorslag. Hieronder kunt u het activiteitenboekje downloaden

Wij zien uit naar een inspirerend seizoen van toerusting en ontmoeting!

Alle activiteiten vinden in de bovenzaal van de kerk plaats. Opgave s.v.p. minimaal drie dagen van te voren via het opgave formulier hieronder of via email: toerusting@de8hoek.nl

Met vriendelijke groet,

Trudy Helder

Coördinator Toerusting

Trudy Helder, coördinator Toerusting

BELANGRIJK

Wilt u deelnemen aan een activiteit, meldt u dan aan. Dat kan via onderstaande formulier.


    De missie van De Achthoek

    ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

    Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

    Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

    Verdiepen en vieren van ons geloof