Toerusting


Op dit moment is er geen coördinator. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan contact op met de scriba.

Heb je een goed idee voor het programma, dan kun je hierover ook contact zoeken met de scriba.

We hopen snel weer een coördinator te vinden om als vanouds een mooi programma te presenteren.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof