Toerusting


Vanaf oktober 2023 is er weer een coördinator gevonden voor de Werkgroep Toerusting. We zijn blij dat Karin Rijksen deze belangrijke taak oppakt voor onze gemeente.

Het programma is als volgt:

Heb je een goed idee voor het programma, dan kun je hierover contact opnemen met Karin.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof