Trouwen in de kerk

 

Als je in een eredienst een zegen over je huwelijk of levensverbintenis wilt vragen, kun je het beste eerst contact opnemen met de predikant, ook als de dienst buiten Scherpenzeel en onder leiding van een andere predikant zal plaatsvinden. Het Kerkelijk Bureau kan je ook nader informeren over deze feestelijke gebeurtenis.

De Achthoek is een officiële trouwlocatie. Voor meer informatie.

Voor de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk neemt een aanstaand bruidspaar ruimschoots voor de geplande datum contact op met de predikant. Deze maakt dan met hen een afspraak voor een gesprek op korte termijn, waarin enkele zaken van praktisch belang aan de orde gesteld worden. De predikant reikt ook een folder uit waarin het een en ander overzichtelijk vermeld staat.

In de maand(en) voor het huwelijk volgen dan doorgaans nog twee huwelijksgesprekken, waarin gesproken wordt over de inhoudelijke betekenis van het huwelijk en over de vormgeving van de huwelijksdienst. Als het huwelijk niet door de eigen predikant wordt ingezegend, moet het bruidspaar contact opnemen met de scriba.

Voor een kerkelijk huwelijk wordt door het College van Kerkrentmeesters een bedrag in rekening gebracht.

Onze gemeente biedt ook de mogelijkheid in een dienst een zegen te vragen over een andere levensrelatie dan de huwelijkse relatie tussen man en vrouw.

Kerkelijk Bureau


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof