Veiligheid

 

De Protestantse Kerk in Nederland wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dit betekent een gemeenschap zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, discriminatie of dreiging. Dat is de reden dat men adviseert om een vertrouwenspersoon/personen aan te stellen (met voorkeur zowel een mannelijk als vrouwelijk persoon).         Dit is door de al bestaande onderlinge contacten met De Voorhof uit Woudenberg en De Achthoek uit Scherpenzeel tot stand gekomen.

Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht wanneer er zich gebeurtenissen voordoen zoals hierboven vermeld. Men zal je dan bijstaan en ondersteunen waar nodig, zoals bijvoorbeeld het voeren van gesprekken, het volgen van het protocol en het eventueel doorverwijzen naar een professional.

Een vertrouwenspersoon is dus het eerste aanspreekpunt waar je je verhaal kwijt kunt, je ongerustheid kunt uitspreken of wanneer je iets zou willen melden waarover je twijfels hebt. Je hebt altijd de vrije keus bij welke vertrouwenspersoon je dit doet, ongeacht de gemeente waartoe je behoort.

Van belang is te weten dat een vertrouwenspersoon niet aan waarheidsvinding doet c.q. zelf op onderzoek uitgaat en niet de professional is die de betrokken persoon bijstaat als therapeut, advocaat, mediator, enzovoort. Daarnaast zal een vertrouwenspersoon nooit rapporteren aan een derde zonder toestemming van de vertrouweling.

Hieronder stellen wij ons als vertrouwenspersoon in het kort voor.

Lidy de Graaf

Vanuit De Achthoek


Job van der Mijl

Vanuit De Voorhof


Tot slot voor de duidelijkheid: een vertrouwenspersoon is geen onderdeel van taakdragers of kerkbestuur van de gemeente en doet deze functie in opdracht van, maar niet namens de kerkenraad, zodat men onafhankelijk kan handelen wanneer dit nodig mocht zijn.

Een vertrouwenspersoon heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht en er is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanwezig.

Voor het melden van "andere" maar tevens soms niet minder onbelangrijke kerkelijke zaken/conflicten is het dus niet de bedoeling dat je een vertrouwenspersoon inschakelt.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof