AVG Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Dit raakt iedere organisatie of vereniging, dus ook onze kerk.

Wij willen bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van onze leden en bezoekers. Hierbij willen wij onze zaken op een concrete en transparante manier regelen.

Het is belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Om ons privacy beleid zorgvuldig te structureren hebben we binnen De Achthoek een AVG commissie aangesteld.

De commissie bestaat uit de scriba en de drie voorzitters (Kerkenraad, Diaconie en College van Kerkrentmeesters).

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we kerk willen zijn voor iedereen. Het 'samen kerk' principe willen we zoveel mogelijk vasthouden. We zijn een hechte kerkgemeenschap waarin uitwisseling van gegevens als 'lief en leed' een belangrijk onderdeel vormt. Hoewel we dit standpunt vasthouden, zullen we er niet aan ontkomen om enkele zaken wat scherper te stellen.

Privacy heeft onze volle aandacht. Wij zijn actief bezig met de AVG en zoeken daarbij steeds naar de beste balans tussen een goede privacy en 'samen kerk' zijn.

De AVG commissie,

Arie van Vliet

Sjoerd de Vries

Jacob van Vliet

Henk Hazeleger


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof