Visie van De Achthoek


Versterken van het ‘Samen kerk zijn’ en daarbij inspelen op en aansluiten bij de behoeften en verlangens van de diverse doelgroepen in onze gemeente en hen zoveel mogelijk direct  betrekken bij vormgeving en uitvoering. Hierbij staat centraal: Samen gemeente zijn, Samen leven naar Jezus voorbeeld en Samen geloven.


Missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof