Visie van De Achthoek


Onze gemeente kenmerkt zich door gastvrijheid en openheid waarbij de nodige flexibiliteit en bereidheid is om nieuwe wegen in te slaan. We zoeken eigentijdse manieren om mensen uit te dagen en toe te rusten om Christus gestalte te geven in hun leven, tot eer van God. De verbondenheid en slagvaardigheid om samen de schouders onder het kerkenwerk te willen zetten zijn voelbaar. Tegelijkertijd is er ook realiteitszin, als het gaat om de veranderende context waarin we als kerk in Nederland functioneren.

We merken evenwel dat De Achthoek in ons mooie dorp Scherpenzeel een wezenlijke plaats inneemt, waar behoefte aan is. Naast een eigen identiteit streven we ook naar samenwerking met andere kerken in ons dorp en in naburige gemeenten, hetgeen tot verrassende en mooie ontwikkelingen leidt.


Missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof