Visie en Missie


Door herkenning, erkenning en vertrouwen,
‘Delen, Dienen en Doen’ binnen en buiten de kerk in Scherpenzeel,
gericht op de actuele zorgvraag, aandachtsgebieden en taken,
met als uitgangspunt de Bijbels opdracht.

De diaconie heeft een Bijbelse opdracht om samen met de gemeente gestalte te geven aan het diaconale werk. Dat wil zeggen vanuit barmhartigheid en gerechtigheid er te zijn door middel van directe en indirecte ondersteuning voor hen die hulp behoeven. Dit kan zijn: financieel, materieel, of praktisch handelen, zowel binnen de kerkelijke gemeente als daarbuiten.

De vraag om zorg en aandacht is in Nederland sterk aan veranderingen onderhevig. De veranderende rol van de overheid (WMO), demografische veranderingen, toenemende schuldenproblematiek en verminderde betrokkenheid bij de kerk spelen daarbij een rol. Vaak is de vraag om zorg verborgen door onbekendheid van de mogelijkheden en/of schaamte van de betrokkenen.

Om er voor zorg te dragen dat we als diaconie (meer) oog hebben voor de actuele behoeften en noden is een meer proactieve houding in het benaderen van belangenorganisaties en daarmee de zorg /hulpbehoeftigen noodzakelijk. Dit is gezien de ervaringen van vele diaconieën vaak een lange weg, vandaar dat dit als wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden van de diaconie dient te worden gezien.

We richten ons primair op de gemeentelijke grenzen voor wat betreft structurele zorg, waarbij samenwerking met andere instellingen, als kerken, gemeentelijke instellingen en stichtingen, wordt nagestreefd. Slechts voor incidentele en eenmalige vraaghulp, landelijk of wereldwijd, kan hiervan afgeweken worden


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof