Beleidsplan

In een snel veranderende wereld en een sterk veranderende kerk is het noodzakelijk gebleken om als plaatselijke PKN gemeente onze identiteit te (her-) vinden en te ontwikkelen. Zonder een duidelijke identiteit zal het niet mogelijk zijn om te groeien in zowel inhoudelijke- als in aantal leden. Het is van belang dat iedere lid, jong en oud, gelovig en twijfelend, weet dat zijn of haar inzet noodzakelijk is om een bloeiende gemeenschap te worden. Het moet daarom voor iedereen duidelijk worden waar we voor staan en wat het doel van onze gemeente is. Daarvoor zal een intensief lerend traject gezamenlijk moeten worden afgelegd om een aantrekkelijke gemeente te worden, met een duidelijk doel en taak. Er is een groot potentieel om een gastvrije gemeente te zijn; een gemeente waar je graag bij hoort.


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof