Diaconale Wegwijzer

De Diaconale Wegwijzer geeft een opsomming van instanties en personen die informatie kunnen geven of hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben.

ANBI ANBO
PCOB Bureau Jeugdzorg
PGB CliniClowns
Ronald McDonalds huizen De Zonnebloem
Sensoor Federatie Paardrijden Gehandicapten
Slachtofferhulp Gehandicapten voorzieningen Scherpenzeel
Stichting Bio Kinderrevalidatie GGD
Stichting de Touwladder G-team voetbal
Stichting MEE GGZ
Senioren Welzijns Organisatie (SWO) Het Vakantie bureau
Stichting Philadelphia Hospice de Wingerd
Stichting Present IDH Schuldhulp
Tafeltje dekje Kwintess
Vluchtelingenwerk Nederland Manege zonder drempels
Vrijwilligerswerk Scherpenzeel Mezzo
50plusnet NPV (Nederlands Patienten Vereniging)
Zorgoutlet Ouderen vereniging Balans
Zwemmen voor gehandicapten Pastoraal dienstencentrum de Herberg


ANBI

De Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel is aangemerkt als ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Via onderstaande links kunt u nadere informatie opvragen.

Anbi pagina (algemeen)

Verslag activiteiten, Financiële verantwoording en Voorgenomen bestedingen


ANBO website
ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. Namens onze achterban van 180.000 senioren maken wij ons in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid. Niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal bij gemeenten. Voor, maar vooral ook van en door 50-plussers. Mensen met verschillende interesses, politieke en levensbeschouwelijke achtergronden. Die lid zijn van een actieve vereniging; zich inzetten voor wat diverse generaties senioren aangaat en bezighoudt. Zoals wonen en gezondheidszorg, of werk, inkomen en pensioenen.

ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid. 
ANBO draagt bij aan sociale veranderingen en biedt toegevoegde waarde aan het leven van haar (potentiële) leden door het bieden van individuele en collectieve belangenbehartiging, betrouwbare en deskundige informatie, diensten, ledenvoordelen en services. De dichtstbijzijnde ANBO afdeling is Woudenberg-Scherpenzeel, zie www.anbowoudenberg.nl

Terug naar het begin

BUREAU JEUGDZORG website 
Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor het kind of de jongere, soms ook voor het hele gezin. Al die soorten hulp bij elkaar noemen we 'jeugdzorg'. Bureau Jeugdzorg geeft toegang tot alle jeugdzorg in Nederland. 
Bureau Jeugdzorg Utrecht
Nijenoord 2-4
3552 AS Utrecht
Postbus 9076
3506 GB Utrecht 
Tel 0900 - 400 55 55 (lokaal tarief)

Terug naar het begin

CLINICLOWNS website
CliniClowns biedt afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte of handicap. De clowns ontmoeten deze kinderen binnen zorginstellingen in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om de ziekenhuizen. Er wordt ook gewerkt in andere zorginstellingen zoals revalidatiecentra, gezinsvervangende huizen en scholen. De vorm van afleiding en plezier die geboden wordt kan per zorginstelling verschillen. Daarnaast organiseert CliniClowns ook evenementen op maat, waarvoor kinderen met hun zorginstelling worden uitgenodigd.
Stichting CliniClowns Nederland
Postbus 1565
3800 BN Amersfoort
Tel: 033 - 330 29 88

Terug naar het begin

DE ZONNEBLOEM website 
De Zonnebloem zorgt voor betekenisvolle ontmoeting tussen vrijwilligers en mensen met een fysieke beperking door ziekte of handicap. Zo kunnen tienduizenden mensen, met én zonder handicap, volop mee blijven doen aan onze maatschappij. En helpen we eenzaamheid te voorkomen. Samen bouwen we aan een zorgzame samenleving, want zonder elkaar is iedereen alleen.
Nationaal Bureau de Zonnebloem
Zorgvlietstraat 491
4834 NH Breda
Telefoonnummer: (076) 564 64 64
E-mailadres: dienstencentrum@zonnebloem.nl

Terug naar het begin

FEDERATIE PAARDRIJDEN GEHANDICAPTEN website 
De Federatie Paardrijden Gehandicapten, FPG, is de Nederlandse vereniging voor paardrijden door mensen met een beperking. De FPG heeft in heel Nederland ruim 70 lidstichtingen en -verenigingen.
Wat wil de FPG? Dat u goed en veilig kunt paardrijden!
Paardrijlessen aan ruiters met een beperking worden geven door instructeurs die daar een speciaal diploma voor hebben. FPG-maneges voldoen aan omschreven kwaliteits- en veiligheidseisen.
De manege in deze regio is:
Manege 'Lis Hartel' 
Oude Arnhemse Bovenweg 3
3941 XM Doorn
Tel.: 0343-521807

Terug naar het begin

VRAAGWIJZER SCHERPENZEEL website
VraagWijzer Scherpenzeel is gevestigd in het gemeentehuis, locatie Buitenplaats aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel.
U kunt daar elke werkdag terecht van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Wanneer het voor u niet mogelijk is om tijdens de openingstijden naar VraagWijzer te komen kunt u een afspraak maken voor een ander tijdstip. 
Als u onvoldoende mobiel bent kunt ook een afspraak maken voor een bezoek van een klantmanager bij u thuis.
Telefonisch is VraagWijzer bereikbaar op alle werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag.
Telefoon (033) 277 63 24 
E-mail: vraagwijzer@scherpenzeel.nl
Postadres VraagWijzer Scherpenzeel
Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel
De gemeente heeft een digitaal loket, waarop u de brochure kunt downloaden.

Terug naar het begin

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSREGIO GELDERLAND-MIDDEN (VGGM) website
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (Ambulancehulpverlening en Gemeentelijke GezondheidsDienst) voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden.
Telefoon 0800 8446 000

Terug naar het begin

G-TEAM VOETBAL (voetbalteam van Valleivogels)
Trainingen met gehandicapten elke woensdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
Doelstellingen

 • Het plezier van de spelers/speelsters staat in alles voorop.
 • Daarbij wordt getracht het opbouwen van de sociale contacten tussen de spelers/speelsters onderling te bevorderen.
 • Met betrekking tot het voetbal wordt aandacht besteed aan de fysieke ontwikkeling van de spelers; zowel algemeen als voetbaltechnisch. Tevens is de ontwikkeling van de het begrip van het voetbalspel bij de spelers ook een belangrijk item.
 • Optimale betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de activiteiten van de Vogel Friends.
 • Het bevorderen van positieve contacten tussen de ouders/verzorgers tijdens de activiteiten.
 • Een jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen ouders & kinderen en afsluiten met een BBQ.

Informatie: 

Bianca van Setten gvansetten@ziggo.nl

Gert Overeem gertenanita@casema.nl

Tanja Lanting tanjalanting@hotmail.com

Terug naar het begin

GGZ website
U bent bij GGZ Centraal in behandeling voor uw psychische problemen. Of u overweegt hulp te gaan zoeken voor uzelf, een familielid of bekende. Dan bent u bij GGZ Centraal aan het goede adres. Wij behandelen en begeleiden kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek.

Telefoon 033 4609609

Terug naar het begin

HET VAKANTIEBUREAU website
Het vakantiebureau organiseert al 50 jaar vakantieweken voor mensen die graag zorgeloos op vakantie willen. Zij verwelkomen ouderen, maar ook de mensen die in het dagelijks leven extra zorg nodig hebben. De vakanties worden mogelijk gemaakt door ondersteuning van zo'n 1400 vrijwilligers per jaar. De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger.

Adresgegevens:
Westhofflaan 2,
6741 KH Lunteren
tel. 0318-486610

Terug naar het begin

HOSPICE DE WINGERD website 
Aan de voet van de Amerongse Berg in een landelijke omgeving ligt Hospice De Wingerd. Zodra u binnenkomt, wacht u een warm welkom, geborgenheid en persoonlijke aandacht. U vindt een zorgzaam thuis voor de laatste levensfase.
De Wingerd biedt hoogwaardige zorg, ook bij een zeer complexe zorgbehoefte. Deskundige en professionele zorgverleners zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week aanwezig. Zij worden ondersteund door vrijwilligers.

Het uitgangspunt van onze zorg is: Voeg geen dagen aan het leven, maar leven aan de dagen.
Adresgegevens:
Koenestraat 128 
3958 XB Amerongen 
T.el.nr: 0343-45 96 13
Email: wingerd@zorggroepcharim.nl

Terug naar het begin

IDH Schuldhulp website

De IDH helpt inwoners van de gemeente Scherpenzeel en Woudenberg die in financiële zin vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen en in de reguliere hulpverlening niet meer of nog niet terecht kunnen. In samenwerking met de gemeentelijke sociale teams en de diaconieën van de kerken helpt de IDH mensen op een laagdrempelige en effectieve wijze met het oplossen en voorkomen van hun schuldenproblematiek. De IDH heeft zich hiervoor aangesloten bij de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje. Het landelijke project Schuldhulpmaatje is in 2010 ontstaan door initiatieven vanuit kerkelijke en christelijke organisaties, zie ook de landelijke website www.schuldhulpmaatje.nl. Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden.

Terug naar het begin

KWINTES website

Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren. Kwintes biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep. 
Voor mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden, bieden wij op verschillende locaties opvang, onderdak en hulpverlening. Het kan dan gaan om:

 • Mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats vanaf 16 jaar en eventueel hun kinderen
 • Slachtoffers van relationeel geweld die hun huis zijn ontvlucht
 • Mensen die op meerdere levensgebieden ondersteuning nodig hebben om dakloosheid of terugval in dakloosheid te voorkomen.

We bieden de volgende functies:

 • Crisisopvang
 • Dagopvang
 • Nachtopvang
 • Vrouwenopvang

Kwintes Centraal Bureau

Laan van Vollenhove 3213
3706 AR Zeist

030-6956173
Bel gratis 0800 – 5946837
In geval van noodopvang, bel 033 - 479 20 85

Terug naar het begin

MANEGE ZONDER DREMPELS website 
Wij willen kinderen en volwassenen met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) plezier en ontspanning bieden door huifbed ritten te verzorgen en appartementen in te richten voor vakanties van hen met hun ouders en/of begeleiders.
Als bestuur, medewerkers en vrijwilligers doen wij ons werk in goede harmonie en met respect voor elkaar. Dat geldt voor de onderlinge verhoudingen maar ook in relatie tot ouders, begeleiders en mensen met EMB. Verder wil de Manege zonder Drempels meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het huifbed rijden, dergelijk onderzoek stimuleren en een platform bieden voor overleg en kennisuitwisseling. 
Stichting Manege zonder Drempels
Bovenbuurtweg 50a,
6721 MN Bennekom. 
Telefoon: 0318 415110

Terug naar het begin

MANTELZORGLIJN MEZZO website telefoon: 0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m).
Zorgt u ook voor een ander en heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Of wilt u graag uw verhaal kwijt? Bel dan de Mantelzorglijn van Mezzo, 
De Mantelzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur.
Voorbeelden van vragen die mantelzorgers stellen zijn:
• Waar kan ik hulp aanvragen?
• Waar vind ik steun bij mij in de buurt?
• Kan iemand het van mij overnemen?
• Hoe combineer ik mantelzorg met een baan?
Natuurlijk kunt u uw vragen ook per e-mail stellen (gratis).

Steunpunt Mantelzorg
Larikslaan 2, 
Leusden 

Terug naar het begin

NEDERLANDSE PATIENTENVERENIGING (NPV) website 
De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is er voor uw ethische vragen over gezondheid en ziekte en komt op voor de zorg voor het leven bij de overheid en beleidsmakers in de zorg. U kunt er terecht voor een luisterend oor, praktische hulp en persoonlijk advies. 
Contactpersoon afdeling Scherpenzeel: 
Mevr. A. van Dieren, 
033-2770737, 
Email: 

Terug naar het begin

BALANS website
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Zij geven advies voor alle soorten stoornissen, passend onderwijs en zorg.
Regionaal kantoor:
Soestdijkseweg-Zuid 217
3721 AD Bilthoven
Tel: 0900 20 200 65 

Terug naar het begin

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG website 
In 1993 opende het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg haar deuren op dit landgoed. 
Een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden in dit huis beschutting tegen de stormen die hun leven teisteren en de slagregens die de grond onder hun voeten dreigen weg te spoelen. Ze krijgen weer oog voor de tekenen van Gods liefde en (her)vinden het evenwicht in het leven. Anderen komen een aantal dagen voor retraite (midweek) om zich te bezinnen op geloofs- en levensvragen.
Adres:
Pietersbergseweg 19
6862 BT Oosterbeek
T 026-3342225
 

Terug naar het begin

PCOB website
De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. Het doel is een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.
De PCOB is opgericht in november 1960 en heeft zo’n 100.000 leden en 346 lokale afdelingen, verspreid over heel Nederland. Dichtstbijzijnde afdeling is in Woudenberg.
PCOB regio Utrecht:
G.D. Overweel
Parkstraat 4
3743 EE BAARN
Telefoon: 035-5426690
E-mail:  

Terug naar het begin

PGB website
De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Op deze site kunt u alles vinden over:
Zorgverleners zoeken, begeleiding, verblijf, psychologische zorg, huishoudelijke hulp, verpleging, vervoersvoorziening, rolstoel, woningaanpassing enz. 
Adresgegevens:
Bezoekadres 
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
0900 - 742 48 57

Terug naar het begin

RONALD MCDONALD HUIZEN website 
Als je ziek bent, wil je je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij je hebben. En natuurlijk wilt u als ouder uw zieke kindje geen minuut alleen laten. Dankzij Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd binnen een paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. 
Ook broertjes en zusjes zijn welkom in een Ronald McDonald Huis.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: 
Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort
Tel: 088-221 90 00

Terug naar het begin

SENSOOR website
Bellen met onze telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Al meer dan 50 jaar weten mensen Sensoor te vinden. Want praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert, op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Het hardop uitspreken wat je dwars zit, is vaak al een stap in de goede richting. Wij geven je even dat steuntje in de rug. 
Bel met Sensoor 0900 0767 (5 ct. p/m)
Mail met Sensoor: 
Bel in je eigen taal: 010-4367171

Terug naar het begin

SLACHTOFFERHULP NEDERLAND website
Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit Bent u slachtoffer, getuige of nabestaande? Slachtofferhulp ondersteunt u op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Hulp is altijd gratis en in de buurt. 
Tel.nr: 0900-0101

Terug naar het begin

STICHTING BIO KINDERREVALIDATIE website
Stichting Bio Kinderrevalidatie streeft ernaar om de beperking van kinderen met een handicap zo onbelangrijk mogelijk te maken zodat ook zij even onbeperkt kunnen genieten. In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen met een complexe handicap onbezorgd vakantie vieren.
Adresgegevens: 
Stichting Bio Kinderrevalidatie
Wekeromseweg 8 
6816VS Arnhem 
026-4838201 

Terug naar het begin

DE TOUWLADDER website Tel: 0318 57 14 16 
De Touwladder is een vrijwilligersorganisatie met als doel het helpen van kinderen uit Wit – Rusland die getroffen zijn door de naweeën van de Tsjernobylramp in 1986. De gevolgen van deze grote ramp (niet alleen de straling, maar ook de bittere armoede) zijn nog steeds dagelijks merkbaar. De Touwladder onderhoudt nauwe banden met het dorpje Gotsk (op zo’n 80 km boven Tsjernobyl) waaruit om het jaar een groep van ongeveer 30 kinderen in de leeftijd van 8 – 10 jaar naar Nederland komen voor een gezondheidsverblijf in Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude. Dankzij de samenwerking van meer dan vijftien jaar heeft de Touwladder ook regelmatig kunnen zorgen voor goederenhulp aan zowel de school als de dorpsgemeenschap. 
Secretariaat:
Gerdy van Zanten-Roelofsen
Kerkstraat 10
3927 BR Renswoude
Nederland
Tel: +31 318 57 14 16
Fax: +31 318 57 61 48

Terug naar het begin

MEE website, Tel. 0900-9998888
MEE ondersteunt mensen met een beperking.
U kunt bij MEE terecht met uw vragen over:
• opvoeding & ontwikkeling
• leren & werken
• samenleven & wonen 
• regelgeving & geldzaken. 
U wilt zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk meedoen in de samenleving. En zelf de regie houden over uw leven. Wij kennen de mogelijkheden en helpen u hier graag bij. Een indicatie of verwijsbrief is niet nodig. Onze ondersteuning is gratis. U vindt ons door het hele land.
MEE Utrecht, Gooi en Vecht
0900 - 633 63 63 | www.mee-ugv.nl

Terug naar het begin

SWO website
Op de site van de Senioren Welzijns Organisatie (SWO) Scherpenzeel Renswoude vindt u allerhande informatie over de SWO.
Hopelijk vindt u er precies die informatie die u zoekt. Bereikbaar in ‘Het Huis in de Wei’ - Vijverlaan 2 - 3925EN Scherpenzeel
Voor verdere details: zie de website

Terug naar het begin

PHILADELPHIA website Tel. 0800-0830
Philadelphia is een landelijke organisatie met ruim 7.600 medewerkers die in en vanuit circa 700 locaties ondersteuning bieden aan ruim 7.800 cliënten met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen. 
Adresgegevens:
Wijersstraat 1
3811 MZ Amersfoort
telefoon: (033) 760 20 00 

Terug naar het begin

PRESENT website
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien..
Je kunt als groep, individu of organisatie een project op je nemen om iets voor de samenleving te doen. Dichtstbijzijnde stichting is Barneveld. 
Email: 

Terug naar het begin

WARME MAALTIJDEN AAN HUIS 
Voor senioren en gehandicapten uit Scherpenzeel en Renswoude die zelf niet kunnen koken. 
Op maandag tot en met vrijdag kan tussen de middag een warme maaltijd aan huis worden bezorgd.
De maaltijden worden dagelijks vers bereid in woon-zorgcentrum “Huis in de Wei” en door vrijwilligers rondgebracht. Als tegemoetkoming in de kosten kan er in bepaalde gevallen door de gemeente een vergoeding worden gegeven. De vergoeding wordt verstrekt in het kader van bijzondere bijstandverlening.
Aanmelden bij: 
Afdeling Scherpenzeel:
Mevrouw M. Kroon, telefoon 033-277 31 94, b.g.g.
Heer C. de Ruiter, telefoon 033-277 17 56.

Afdeling Renswoude:
Heer K. Wijnberger, telefoon 0318-57 20 06 b.g.g.
Mevrouw A. Koudijs, telefoon 0318-57 20 03.

Terug naar het begin

VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND website 
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Voorafgaand aan de asielprocedure licht VluchtelingenWerk asielzoekers voor, wordt hen uigelegd wat hen te wachten staat en wat de rol is van verschillende spelers: de advocaat, VluchtelingenWerk en de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die beslist over de asielaanvraag.
Naast antwoorden op vragen over de procedure, komen ook meer praktische zaken aan bod. Waar kun je internetten? Waar kun je rustig bidden? Of een dokter bezoeken? Deze uitleg wordt in principe individueel gegeven. Als er meerdere asielzoekers uit één land afkomstig zijn, gebeurt dit ook wel in groepsverband. Meestal wordt de hulp van een tolk of tolkentelefoon ingeschakel.d

Landelijk Bureau VluchtelingenWerk Nederland
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
Telefoon (020) 346 72 00
Algemeen: 
Webmaster: 
Informatievragen: 

Terug naar het begin

WELZIJN LEUSDEN website Telefoon 033-434 32 20 
Welzijn Leusden draagt gericht bij aan een vitale samenleving in Leusden. Een samenleving waarin alle burgers en organisaties volwaardig kunnen functioneren. Een samenleving waarin mensen, organisaties en ondernemingen zich uitgenodigd voelen actief te zijn en zorg te dragen voor zichzelf én voor elkaar.
Welzijn Leusden is er voor alle inwoners en organisaties van Leusden met een vraag, behoefte of beperking. Voor individuen en groepen, voor jongeren en ouderen, voor mantelzorgers en vrijwilligers, voor sportclubs en belangenorganisaties. 
Aangepast sporten is op een aangepaste manier sport kunnen beoefenen. Dit is afhankelijk van de aard van de handicap. De participatie van mensen met een beperking of chronische aandoening blijft achter bij de deelname aan sport en bewegen door validen. Welzijn Leusden wil actief bijdragen aan een betere sportdeelname van mensen met een beperking of chronische aandoening. Zo ondersteunt Welzijn Leusden bijvoorbeeld verenigingen die hun sportaanbod willen uitbreiden. Ook informeert Welzijn Leusden mensen over welke sporten waar te beoefenen zijn. Heeft u een vraag over aangepast sporten neemt u dan contact op met:
Edwin Korenberg Tel. nr.: 033 – 43 43 220.

Terug naar het begin

50 PLUSNET website 
50plusnet is een gratis site en het doel van 50plusnet is 50plussers in de gelegenheid stellen hun sociale netwerk uit te breiden. Op 50plusnet ontmoet u leeftijdgenoten met wie u kunt mailen en chatten, om eventueel daarna samen of in clubverband activiteiten te ondernemen.

Terug naar het begin

ZORGOUTLET website
In de Zorgoutlet vindt u allerlei tweedehands zorghulpmiddelen en nieuwe producten die tijdelijk in de aanbieding zijn. Deze tweedehands producten zien er netjes en verzorgd uit en zijn in goede staat. 
Adres:
Loolaan 70, 
3971 PP Driebergen
Tel. 0343-515472

Terug naar het begin

ZWEMMEN website 
Zwemmen kan door mensen met alle soorten handicaps en chronische aandoeningen worden beoefend. Wedstrijdzwemmen is zowel voor mensen met een lichamelijke als voor verstandelijke handicap een mogelijkheid. Ook mensen met een visuele of auditieve handicap kunnen deelnemen aan zwemwedstrijden Daarnaast is zwemmen in recreatieve vorm ook zeer geschikt voor iedereen die gewoon plezier wil maken in het water.
Postadres: 
Koninklijke Nederlandse Zwembond / Gehandicaptensport
Postbus 7217
3430 JE Nieuwegein
Telefoon / Fax:
T: 030-7513200
E-mail: 

Terug naar het begin

 


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof

INLOGGEN