Werkgroep Beheer (Kerkrentmeesters)

 

De Werkgroep Beheer wordt gevormd door het College van Kerkrentmeesters. Het college bestaat uit vijf kerkrentmeesters  en vier overige functionarissen met specifieke taken Als college is de Werkgroep Beheer, namens de kerkenraad verantwoordelijk voor het beheer van de materiële aangelegenheden van de kerk. Het college is ook verantwoordelijk voor het Kerkelijk Bureau en het bijhouden en archivering van de registers van de leden van de kerk.

De Werkgroep Beheer bestaat uit:
  •  voorzitter
  •  vice-voorzitter
  •  secretaris
  •  penningmeester
  •  kerkmeester
  •  bijdragenadministrateur
  •  boekhouder
  •  adviseur financieel beleid
  •  coördinator kostersgroepDe missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof