Werkgroep Communicatie


De essentie van communicatie binnen De Achthoek is dat we gericht zijn op mensen, op elkaar en op de buitenwereld. Kernwoorden zijn:

● laagdrempelig / open

● ruimte

● niet al te dogmatisch

● modern, maar met behoud van essentiële traditie

● niet statisch, maar dynamisch / in beweging

We vormen een mooie en actieve gemeenschap waar we trots op kunnen zijn. We dragen dat graag uit en doen dat op een zo aantrekkelijk mogelijke manier, door aansprekende activiteiten op een eigentijdse wijze te communiceren. Twee belangrijke onderdelen van onze communicatie zijn verhalen en beelden.

Waar mensen bij elkaar zijn worden verhalen verteld. Verhalen vertellen is een eenvoudige manier om grip te krijgen op een ingewikkelde wereld. De kerk heeft een prachtige historie van verhalen vertellen en de Bijbel levert een schat aan verhalen op. Maar ook alles wat er in onze gemeente gebeurt en wordt georganiseerd is een bron van verhalen. Een bron waar veel mensen energie en vertrouwen aan ontlenen.

Ook beelden zijn belangrijk. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Mensen worden omgeven door beelden en beeldschermen. Het maken en verspreiden van beelden is een geaccepteerde vorm van communiceren geworden en is bij velen - niet alleen bij jongeren - de manier waarop het liefst gecommuniceerd wordt.

Communicatie met een missie
De communicatie is op een aantal punten verbonden met de missie van De Achthoek:

Samen geloven
Hier komen de beelden en verhalen terug. Communiceren over je geloof betekent communiceren in beelden en verhalen. We willen op een goede, verdiepende manier met elkaar over ons geloof praten, we willen er iets van meenemen, maar ook iets brengen. Er zal in onze communicatie veel aandacht uitgaan naar verdieping.

Samen leven
We communiceren vooral zoals we ook zelf benaderd zouden willen worden: open, warm, uitnodigend, respectvol, met aandacht. Altijd met in gedachte het motto “Samen Achthoek”. Vertaald naar beelden en de ‘tone of voice’ betekent dit dat we de menselijke interactie, de warmte, het plezier en het vertrouwen benadrukken met een toonzetting en met beelden die aansluiten bij de huidige tijd.

Samen zijn
De Achthoek: Voor ieder wat wils. Zowel in de voorbereiding als in de activiteiten zelf voelen we de beweging, de energie. Dat is wat je wilt ervaren in je lidmaatschap van De Achthoek. Ervaren dat we samen ondernemend zijn, dat we de schouders eronder zetten. In de communicatie zal deze dynamiek, vitaliteit, ondernemingszin een belangrijke plek krijgen.

Een uitleg bij de verschillende onderdelen van het het logo vind je hier.

Werkgroep Communicatie


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof