Werkgroep Diaconie

 

De Werkgroep Diaconie wordt gevormd door het College van Diakenen. Het college bestaat uit vier diakenen en twee overige functionarissen met specifieke taken Als college is de Werkgroep Diaconie, namens de kerkenraad verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen.

De Werkgroep Diaconie bestaat uit:
  •  voorzitter
  •  vice-voorzitter
  •  secretaris
  •  penningmeester
  •  administrateur
  •  diaken ZWO


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof