parallax background

Werkgroep Jeugd


Het jeugdwerk van De Achthoek richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 - 20 jaar en wil hen blijven betrekken bij kerk en geloof.

In het jeugdwerk werken we vanuit de overtuiging dat het geloof in God, zoals Jezus dat voorgeleefd heeft, zo waardevol en krachtig is, dat jongeren hieruit steun voor hun verdere leven kunnen ervaren. Vanuit het christelijk geloof willen we jongeren helpen bij de keuzes die ze maken in hun leven. Door een actieve en open houding naar jongeren, willen we een sfeer binnen de kerk creëren waarin jongeren zich geaccepteerd en gekend voelen.

Het jeugdwerk van De Achthoek richt zich op 3 speerpunten:

  • de jeugd ondersteunen en toerusten in hun geloofsontwikkeling
  • onderlinge band creëren en vasthouden
  • de jeugd een eigen, volwaardige plek geven binnen onze gemeente

De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof