Werkgroep Pastoraat


Het hart van onze gemeente, omzien naar elkaar, wordt binnen de Werkgroep Pastoraat in de taakstelling besproken en uitgewerkt. In alle wijken van De Achthoek vormen de predikant, coördinatoren en contactpersonen een pastoraal netwerk. Pastorale zorg is bedoeld voor wie dat nodig heeft. Vanzelfsprekend kun je de predikant en de anderen daarvoor benaderen.

Het Pastorale Team bestaat uit:
  •  coördinator wijk 1 en 2
  •  coördinator wijk 3 en 6
  •  coördinator wijk 4 en 5
  •  predikant
  •  voorzitter kerkenraad


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof