Werkgroep Toerusting


Als kerkgemeenschap willen we graag sámen geestelijk groeien. Het is fijn als er in het gemeentewerk gelegenheid is om je geloof en je vragen met elkaar te delen. Daarom is toerusting zo belangrijk. In De Achthoek hebben we, naast de zondagse Erediensten, regelmatig doordeweekse kringen en activiteiten. Hiermee willen we bijdragen aan geestelijke groei en verdieping.

Op dit moment is er geen coördinator. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan contact op met de scriba.

Heb je een goed idee voor het programma, dan kun je hierover ook contact zoeken met de scriba.

We hopen snel weer een coördinator te vinden om als vanouds een mooi programma te presenteren.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof