Werkgroep Vluchtelingen


De Werkgroep Vluchtelingen bestaat uit deelnemers van de diaconieën van 4 kerken in Scherpenzeel (het Kerkplein). Het doel is om statushouders zo snel mogelijk vertrouwd te maken en te integreren in ons dorp. Dit gebeurt op dit moment op verschillende manieren: een klusteam, een maatjesproject, ontmoetingsavonden en interculturele maaltijden.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof