Wijkindeling - Wijk 3

Wijk 3

Sectie A:

’t Boschstuk De Voorposten 2-22 even

Kostverloren ’t Slag

Sectie B:

Voermanskamp Biezenkamp

Ruitenbeekskamp Leidjeskamp

Sectie C:

Rijnschoten Krommestuk

Geerhoek De Voorposten 1-15 oneven

Willigen

Sectie D:

De Voorposten 24-48 even Roeterskamp

Sectie E:

Heuvelskamp 1-35 oneven Haverkamp

2-6 even Berkhorst

De Voorposten 50 – 72 even St.Annakamp

Sectie F:

Burg. Heijsingel De Voorposten 17-23 oneven

De Omloop 1-15 oneven Dorperhoek

De Eng oneven

Sectie G:

Heuvelskamp 37 –59 oneven De Voorposten 74–96 even

8–24 even 25 – eind oneven

De Omloop even De Eng even

Kloosteregge St. Barbarakamp

Sectie H:

De Bongerd Hoeveveldje

Renes


Samenstelling van de werkgroep Pasoraat

Hieronder zijn de leden van deze werkgroep weergegeven.

Loes Kraan

Predikant

06-30190322


Sjoerd de Vries

Voorzitter Kerkenraad

0654260015De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof