Wijkindeling - Wijk 5

Wijk 5

Sectie A:

Huis in de Wei

Sectie B:

Dorpsstraat 1-247

Dorpsstraat 2-236 Burg. Royaardslaan

Plein 1940- 1945

Sectie C:

Broekerlaan Bruinhorsterlaan 1-31

Vlieterweg 32 - eind Bruinhorsterlaan 2-52

Vlieterweg 1 t/m 21 Schutlaan

Koepellaan 2-28

Sectie D:

Beeklaan Broekerweg

Parklaan, Vijverlaan

(ged). Molenweg

Sectie E:

Renswoude noord/midden

Sectie F:

Renswoude midden/noord

Sectie G:

Renswoude zuid


Samenstelling van de werkgroep Pasoraat

Hieronder zijn de leden van deze werkgroep weergegeven.

Loes Kraan

Predikant

06-30190322


Sjoerd de Vries

Voorzitter Kerkenraad

0654260015De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof