Ziekenzalving

Wanneer iemand ziek wordt, is dat altijd een inbreuk op het dagelijks leven. Behalve de pijn en andere lichamelijke klachten kan uw leven en dat van uw familie een hele andere wending nemen dan u zelf wenst of zou kiezen. Als christelijke gemeenschap is ons de roeping toevertrouwd om in navolging van Jezus en zijn discipelen mensen in verbondenheid met God te brengen door woorden en daden die van Zijn liefde spreken.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de predikant.


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof