ZWO


De ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) probeert - in opdracht van de kerkenraad - daadwerkelijk inhoud te geven aan onze betrokkenheid bij de dienst van onze Heer in en voor de wereld.

De commissie doet dit o.a. door:

  • de gemeente te inspireren om een gemeente in actie te zijn
  • de gemeente te informeren d.m.v. woorden en beelden
  • het inzamelen van gelden voor de nood in onze wereld

De belangrijkste uitgangspunten bij dit werk zijn: Gelijkwaardigheid en Wederkerigheid!

IBAN: NL65 RBRB 0827 7021 91


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof